Energi- och klimatrådgivning

Din kommunala energirådgivare hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Rådgivningen ska sprida objektiv kunskap om miljöanpassad energianvändning, med huvudvikt på att minska användningen av el och olja för uppvärmningsändamål. Rådgivningen är gratis.

Rådgivningen kan handla om:

 • energieffektivisering
 • tilläggsisolering
 • fönsterbyte
 • uppvärmningsalternativ
  • fjärrvärme
  • solvärme
  • pellets- och vedeldning
  • värmepumpar
 • konvertering till vattenburen värme
 • ventilation
 • kylar/ frysar

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är riktad mot privatpersoner, små och medelstora företag samt organisationer.