Kommun & Politik
04 dec 2023

Kommunfullmäktigesammanträde 4 december 2023

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 4 december i kommunhusets sessionssal. Mötet är öppet för allmänheten att ta del av som åskådare på plats.

Kommunfuilmäktiges sammanträde
Måndag 4 december 2023 id 14:00
Sessionssalen förvaltningsbyggnaden Överkalix kommun
Ärenden:
1. Information kommunfullmäktige
2. Kommundirektörens rapport
3. Motioner
4. Interpellationer,enkla frågor
5. Budget 2024-2028
6. Val till nämnder samt övriga förtreoendeuppdrag mandatperioden 2022-2026
7.Sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde år 2024

 

Innan kommunfullmäktige sammanträder ska datum, tid och plats för sammanträdet, samt ärendelistan, kungöras på vår Anslagstavla under Anslag. Kungörelsen tas bort när sammanträdet är över. Efter mötet ska protokollet från mötet justeras innan det läggs ut vilket kan ta några dagar. Här hittar du länkar till:

Anslag

Protokoll

Publicerad 04 dec 2023 09:21
Senast uppdaterad 04 dec 2023 11:15