Kommun & Politik
22 apr 2024

Regionen och kommun i samarbete om framtidens Norrbotten

Hur ska det vara att leva, bo och verka i Norrbotten i framtiden? Vart ska vi, och hur når vi bäst dit vi vill? Det här är stora och viktiga frågor, som Region Norrbotten under 2024 ställer till norrbottningarna när den regionala utvecklingsstrategin RUS:en ska uppdateras.

I arbetet med att uppdatera den regionala utvecklingsstrategin besöker Region Norrbotten länets 14 kommuner. Fredag 19 april var det Överkalix tur. På Folkets hus i Överkalix fick deltagande överkalixbor, föreningsaktiva och kommunala tjänstepersoner jobba med frågor kring problemlösning för RUS:ens fyra huvudområden:

  1. Goda möjligheter till kultur, boende, arbete och välfärd.
  2. Väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
  3. Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande.
  4. God tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystem.

RUS:en ska uppdateras minst en gång mellan varje val. Den senaste började gälla 2019 och tog sikte på år 2030. Sedan dess har väldigt mycket hänt i Norrbotten och vår omvärld. Det är dags att uppdatera strategin efter de nya förutsättningarna. När den är klar ska den innehålla vision, mål och prioriteringar.

Mer om Region Norrbottens arbete med den regionala utvecklingsstrategin kan du läsa här: Region Norrbotten RUS

folkets hus i Överkalix, deltagare på konferens
Genom att samarbeta fick deltagarna skriva ner sina idéer och tankar.
Överkalix kommunalråd Niclas Hökfors på scen
Överkalix kommunalråd Niclas Hökfors inledde träffen på Folkets hus
Publicerad 22 apr 2024 04:10
Senast uppdaterad 22 apr 2024 04:14