Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barn & utbildning

Barn & utbildning

Det är Barn- och utbildningutskottet (BU) som ansvarar för verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskolan, språkintroduktion, vuxenutbildning och SFI.

Utskottet ansvarar även för kommunens kulturverksamhet och Överkalix Folk- och Skolbibliotek. 

 Barn- och Utbildningsutskottet är registeransvarig enligt GDPR för de personregister som nämnden upprättar i sin verksamhet och förfogar över.