Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barn & utbildning

Barn & utbildning

Skola och förskola är några av Överkalix kommuns största verksamhetsområden.

På Överkalix kommunala skolområde finns både förskola och grundskolorna Åkerskolan F till 3 och Strandskolan 4 till 9, samt förberedelseklass.

På Strandskolan och Åkerskolan arbetar lärare och övrig personal mycket medvetet med att nå kunskapsresultat och studiero. Både Strandskolan och Åkerskolan ligger naturskönt och i anslutning till ett fritidsområde med till exempel badhus, sporthall, ishall och ungdomsgård. 

Det är Barn- och utbildningutskottet (BU) som ansvarar för verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskolan, språkintroduktion, vuxenutbildning och SFI.

Barn- och utbildningsutskottet ansvarar även för kommunens kulturverksamhet och Överkalix Folk- och Skolbibliotek, och är registeransvarig enligt GDPR för de personregister som nämnden upprättar i sin verksamhet och förfogar över.