Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barn & utbildning

Barn & utbildning

Skola och förskola är några av Överkalix kommuns största verksamhetsområden.

Barn och utbildning

På Överkalix kommunala skolområde finns både förskola och grundskolorna Åkerskolan årskurs F till 3 och Strandskolan  årskurs 4 till 9, samt förberedelseklass. Här finns även gymnasieskola med introduktionsprogram samt SFI-undervisning. 

På Strandskolan och Åkerskolan arbetar lärare och övrig personal mycket medvetet med att nå kunskapsresultat och studiero. Både Strandskolan och Åkerskolan ligger naturskönt och i anslutning till ett fritidsområde med till exempel badhus, sporthall, ishall och ungdomsgård. 

På orten finns även Överkalix friskola årskurs F-9 med profileringen ”kultur och miljö”.

Det är Barn- och utbildningutskottet (BU) som ansvarar för verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskolan, språkintroduktion, vuxenutbildning och SFI.

Barn- och utbildningsutskottet ansvarar även för kommunens kulturverksamhet och Överkalix Folk- och Skolbibliotek, och är registeransvarig enligt GDPR för de personregister som nämnden upprättar i sin verksamhet och förfogar över.

Servicedeklaration skolan

En servicedeklaration beskriver vilken service du som invånare i kommunen kan förvänta dig när du nyttjar kommunens tjänster.

Servicedeklaration skola och förskola