05 jul 2024

Kommunala tomter till salu

Överkalix kommun erbjuder tomter till försäljning. Till exempel tomten på bilden, som ligger på Yrkesvägen i Brännaberget, bara 1,2 kilometer från centrum.

Just denna tomt är på 1291 m2 och kostar 82 624 kronor. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och byggrätten medger fristående enplanshus med 1 våning, bostadshuset får vara 160 m2 och garage/förrådsbyggnad får vara 40 m2.

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp är cirka 25 000 kr, fjärrvärmeanslutning kostar cirka 50 000 kr, anslutningsavgiften för el är ca 50 000 kr och att få datafiber anslutet kostar cirka 30 000 kr.

Är detta av intresse så kontakta Överkalix kommun, Per Larsson, telefon 0926-74032 eller e-post per.larsson@overkalix.se för mer information.

Vi har även cirka 25 andra småhustomter till salu. De finns att se på kommunens hemsida, www.overkalix.se eller på www.objektvision.se

Publicerad 04 jul 2024 04:03
Senast uppdaterad 09 jul 2024 09:59