Kommun & Politik
14 jun 2024

Arbetet med ny översiktsplan påbörjat

Överkalix kommun jobbar med att ta fram en ny översiktsplan

Framtidsenheten har fått i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Då gällande översiktsplan är antagen 2008 behöver nu en helt ny översiktsplanen tas fram och arbetet gavs i uppdrag till Framtidsenheten i april 2024. Just nu tas en projektplan fram som ska beskriva tidsaspekter, en del fokusområden och kommunikationsformer. Projektplanen beräknas lyftas för politiskt ställningstagande i början av september. Just nu är siktet på att få fram en samrådshandling under år 2025 som kan antas och vinna laga kraft senast hösten 2026.

Har ni några frågor eller vill ni lämna tidiga inspel i arbetet med en ny översiktsplan kan ni kontakta samhällsplanerarna.

 

Samhällsplanerare

Martina Tamrell

Samhällsplanerare

0926-740 93

Samhällsplanerare

Jon Kjellberg

Samhällsplanerare

0926-740 33
Publicerad 14 jun 2024 05:17
Senast uppdaterad 14 jun 2024 05:17