Kommun & Politik
20 maj 2024

Vatten på vägen i centralorten

Vårflodens höga flöden 2024 har gjort att gång- och cykelvägar i centralorten har svämmat över.

  • Norra Grelsbyvägen har därför öppnats för genomfartstrafik mot Svartbyn tills att vattnet sjunker igen.
  • Vatten på vägen finns även i korsningen Skolgatan/Brännabergsvägen.

Överkalix kommun uppmanar därför till försiktighet och att visa hänsyn till medtrafikanter.

Överkalix kommun arbetar enligt fastställda rutiner för att säkra kommunala fastigheter och verksamheter och för att hålla nere nivåerna i avloppsnätet. Mer information om vattenläget hittar du på följande sidor:

Aktuella vädervarningar, smhi.se

Hydrologiskt nuläge | SMHI - Vattenwebb

Trafikverket.seLänk till annan webbplats.

Trafiknyheter, P4 Norrbotten

Information från Överkalix kommun på sidan: Höga flöden

översvämmad cykel och gångväg
översvämning bilväg
översvämning vid åkerskolan
Publicerad 20 maj 2024 09:59
Senast uppdaterad 22 maj 2024 01:24