Familj, stöd & omsorg
17 apr 2024

Socialförvaltningen prisad med nationell utmärkelse

Idag ondag 17 april har socialchef Jenny Liljebäck deltagit vid Vårdhygiendagarna och tagit emot Svenska hygienpriset 2024.

Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard.

Svenska hygienpriset delas ut av Svensk Förening för Vårdhygien och tillfaller organisation, förening, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso- och sjukvård, vård och omsorg, tandvård eller djursjukvård inklusive deras serviceverksamheter.

- Det känns jätteroligt att uppmärksammas för det arbetssätt som vi har haft under många års tid, mellan verksamhet och politik, där basal hygien är en gemensam fråga, säger Jenny Liljebäck som ännu inte fundera på hur framgången ska firas:

-Jag vet inte ännu hur vi ska fira detta, men på något sätt ska vi fira tillsammans med alla medarbetare för att belysa det arbete som de utför i verksamheterna.

Ett pris för gemensamt arbete

Ett gemensamt, långsiktigt och målinriktat arbete ligger bakom utnämningen, säger Socialchef Jenny Liljebäck:

- Att vi blivit nominerade och tilldelats detta pris är tack vare vår medicinskt ansvariga sjuksköterska som håller i planeringen, våra chefer och medarbetare i verksamheterna som arbetar efter våra basala hygienrutiner samt politiken som visar intresse för frågan, så jag vill rikta ett särskilt tack till dem alla – priset är till er och vår gemensamma verksamhet. Tack!

Prisutdelning med två kvinnor på en scen
Publicerad 17 apr 2024 05:22
Senast uppdaterad 17 apr 2024 05:28