Kultur & Fritid
04 apr 2024

Föreningscheckar från Leader Polaris

Föreningscheckar 2024-2025 - stöd till utvecklingsprojekt inom fritid och kultur.

Vem kan söka?

Ideella föreningar inom leaderområdet, det vill säga i kommunerna Överkalix, Jokkmokk och Gällivare. 

Vad kan man söka för?

Utvecklingsinsatser med koppling till fritid och kultur som: 

  • Skapar, vidareutvecklar eller bevarar mötesplatser
  • Skapar, vidareutvecklar eller bevarar aktiviteter/tillställningar
  • Skapar återkommande evenemang
  • Restaurera natur- eller kulturmiljö

Hur mycket kan man söka? 

Upp till 25 000 kronor. Ytterligare 5000 kronor kan beviljas till projekt där flera föreningar samverkar, eller till projekt som har ungdomar och/eller personer med olika etnisk eller kulturell bakgrund som deltagare och målgrupp. Detta måste tydligt uppvisas i ansökan.

Annat att tänka på!

  • Den motprestation som efterfrågas är att människor i föreningen är villiga att engagera sig och arbeta viss tid ideellt i projektet. 
  • Nyttan ska tillfalla en bredare allmänhet.
  • Projekttiden får vara max 6 månader.
  • Man kan inte söka stöd till ordinarie verksamhet, som medfinansiering till ett större projekt eller till aktiviteter som kan genomföras även utan stödet. 
  • Föreningen måste kunna ligga ute med 50% av konstnaderna tills projektet är genomfört.

 

Publicerad 04 apr 2024 03:53
Senast uppdaterad 04 apr 2024 03:53