Familj, stöd & omsorg
08 mar 2024

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I slutet av nästa vecka (v.11) börjar pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige. Eftersom enkäterna skickas till cirka 220 000 personer, kan det ta två veckor innan alla enkäter hunnit skickas och komma fram med posten. Enkäten skickas ut av Socialstyrelsen

Anhöriga, vänner och bekanta kan bistå den äldre vid behovAnhöriga, vänner, bekanta och gode män kan hjälpa den äldre personen att besvara enkäten. För de som svarar på enkäten digitalt är det möjligt att svara på sju andra språk, utöver svenska.

Extrafrågor till anhöriga på webben

Enkäterna skickas ut som postenkäter, med möjlighet att svara digitalt för den som vill och kan. Anhöriga som hjälper den äldre personen att svara digitalt har även möjlighet att svara på några frågor om äldreomsorgen som är riktade till dem som anhöriga.

Publicerad 08 mar 2024 01:24
Senast uppdaterad 08 mar 2024 01:24