Kommun & Politik
23 jan 2024

Mobilt Tandvårdsteam till Övertorneå/Överkalix

Vi har tillsammans med Övertorneå kommun skickat in denna skrivelse till Region Norrbotten om vikten av att satsa på tandhälsan i våra kommuner.

Folktandvårdens reträtt i våra kommuner har kommit att påverka tandhälsan, och i förlängningen folkhälsan negativt, och vi ser ett akut behov av åtgärder för att stoppa den utvecklingen. I januari 2021 uppmärksammade vi Region Norrbotten på det problem som finns när det gäller avsaknad av komplett tandläkarmottagning på våra orter. Avstånden till städer med mottagningar gör att mångas tandhälsa blir lidande.Vi vill därför komma med praktiska förslag på lösningar som gynnar oss båda.

Som ett första steg att återupprätta tandvård för hela befolkningen i Övertorneå och Överkalix föreslår vi att en del av pengarna som går till nära vård i Östra Norrbotten kan användas för att utöka området för det mobila tandvårdsteamet som redan finns idag i till exempel i Luleå, till att även innefatta Övertorneå och Överkalix invånare som är 65 år och äldre. Vi har redan tandläkarstolar som står tomma i våra kommuner så att komma hit skulle inte kräva den flytt av utrustning som teamet idag flyttar runt där mobila team införts.

Vi ser också möjligheter till ett ökat samarbete mellan våra kommuner och Regionen för att hitta permanenta lösningar för tandvård på våra orter för hela befolkningen, inte bara de över 65 år. Här kan vi bidra bland annat genom det pågående arbetet i våra kommuner för att öka vår attraktivitet som både boende- och pendlingsort där vi jobbar brett med frågor kring boende, jobb och inflyttning.

En utmaning som vi står inför är folkhälsan i både Övertorneå och Överkalix med höga sjuktal och låg medellivslängd, och där vi vet att dålig tandhälsa kan leda till olika hälsoproblem och sjukdom i alla åldrar och ökar ofta med stigande ålder:

  • mycket större risk för att drabbas av infektioner i samband med operationer, bland annat höftledsoperationer.
  • större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar
  • större risk att drabbas av demens
  • större risk att drabbas av depressioner

Förutom det personliga lidandet som drabbar den enskilda i onödan är det även en stor belastning på samhällsekonomin att vänta till dess att problemet med tandhälsa övergått till mycket mer svårbehandlade tillstånd och, för många, sjukdomar som inte går att bota.

Vi hoppas att Region Norrbotten ska överväga de praktiska lösningar vi föreslår och att ni ser nyttan med att förebygga sjukdomar relaterade till tandhälsa, även i Övertorneå och Överkalix kommuner.

Tomas Mörtberg
Kommunalråd
Övertorneå kommun

Niclas Hökfors
Kommunalråd
Överkalix kommun

Publicerad 23 jan 2024 08:35
Senast uppdaterad 23 jan 2024 10:23