Kommun & Politik
10 nov 2023

Överkalix förbild i europeeiskt enerigprojekt

Den 7-8 november deltog representanter från Överkalix kommun och Energikontor Norr på det andra tematiska eventet ÖVERGÅNGEN TILL DEN SPARSAMMA STADEN i Interreg Europé projektet FEEL, vid en internationell projektkonferens i spanska Valencia. Överkalix kommuns arbete med sparsam energianvändning, vintercykling och klimatledarskap lyftes fram som goda exempel på projektgruppsmötet, som samlade deltagare från ett tiotal länder i Europa.

Deltagarna kom från Local Climate and Energy Agency of South Brittany (FR), CorkCityCouncil (ComhairleCathrachChorcaí) (IE), Bistrita Municipality (RO), Frederikshavn Municipality (DK), Liguria Region (IT), Valencia Climate and Energy Foundation (ES), Mazovia Energy Agency (PL), North Sweden Energy Agency (SE), Overkalix Municipality (SE), Energy Cities (FR)

Överkalix kommun samverkar med Energikontor Norr i EU-projektet FEEL, som står för Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities. Här samverkar fyra europeiska energikontor med olika kommuner och regioner i Europa där fokus ligger på sparsamma och enkla lösningar samt samhällsengagemang för energieffektivisering.

Överkalix kommuns roll i projektet är att inkludera sparsamhet och tillräcklighet i energiplanen. Att ha en uppdaterad energiplan handlar om att kommunen ska planera för produktion, distribution och användning av energi i kommunen, Det är också ett viktigt strategiskt dokument där kommunen beskriver inriktningen för sitt energiarbete.  

Vintercykling handlar om kommunens arbete för att erbjuda förmånscyklar till kommunanställda och prioritering för gång- och cykelvägar vid snöröjning. Överkalix kommunalråd är en del av Energikontor i Norrs Klimatledarledarskapsprogram och har även tagit fram en färdplan för klimatneutralitet till 2045. Tillsammans med tjänstepersoner från tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret och kommunikation deltog kommunalrådet Hökfors på det tematiska eventet och är stolt över att kommunen får stå som framstående exempel i klimat- och miljöarbetet.

– Det känns jätteroligt och hedrande. Överkalix kommun är med i energiomställningen till ett smart och fossilfritt samhälle. Genom projektet kan vi även engagerar Överkalixborna och det tror jag är nyckeln till vår framgång.

Isabella Katsimenis från Energikontor Norr är regional projektledare för projektet FEEL.

– Det är roligt att en Norrbottenskommun är med ute i Europa och tar hem lärande till Norrbotten. Vi vill att vår region ska leda energiomställningen i Europa och ser mycket positivt på den här typen av engagemang från kommunen.

 

bilden visar ett antal personer i ett konferensrum som sitter på stolar
Publicerad 10 nov 2023 01:22
Senast uppdaterad 10 nov 2023 01:22