Kommun & Politik
08 sep 2023

Riktlinjer för bostadsförsörjning Överkalix 2023-2026

Riktlinjer för bostadsförsörjning Överkalix kommun 2023 - 2026 är kommunens planering för att möta de behov och önskemål som finns på bostäder i kommunen.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Överkalix 2023-2026

Publicerad 08 sep 2023 11:41
Senast uppdaterad 22 sep 2023 11:12