Näringsliv & Företag
14 sep 2023

Företagsfrukost om upphandling

Företagens frukostmöte i Folkets hus den 13 september handlade om kommunens upphandlingar. Förutom det tog även företagaren Ulrika Johansson Kauppi från JKK AB chansen att presentera sitt företag för andra företagare under mötet.

Företagens frukostmöte i Folkets hus den 13 september handlade om upphandlingar. Kommunens upphandlare Per Nilsson Tuorda berättade för företagarna om hur, LOU – Lagen om offentlig upphandling fungerar. Även planerna på att publicera ett årshjul för kommunens upphandlingar tog upp. Årshjulet ska dels underlätta för kommunens egen planering inför kommande upphandlingar, men dels också för att företagen själva ska kunna planera sina resurser och ges en god överblick över vilka kommande upphandlingar man vill deltaga i. Information gavs även om vilka upphandlingar som är aktuella just nu.

Slutligen informerades om att det framkommit till kommunens kännedom om att systemet att lämna in anbud via upphandlingsverktyget Kommers eLite kan upplevas som krångligt och att man gärna ser att företagen kontaktar kommunen för att kunna försöka hitta en lösning som är förenlig med de lagar kommunen har att förhålla sig till.

- En förutsättning för att våra lokala företagare ska kunna lämna anbud är att de lätt hittar förfrågningarn och förstår hur de ska lämna in anbud. Idag är det inte alltid så och där behöver vi bli tydligare då vi gärna ser att våra lokala företagare lämnar in anbud, säger Per Nilsson Tuorda.

 

 

 

Bilden visar en man i grå tröja och grått kort hår som sitter i ett kontor med en dataskärm i bakgrunden
Bilden visar en kvinna i vit tröja och mörkt långt hår mot en grå bakgrund

Företagspresentation JKK AB

En företagare på plast som tagit chansen som erbjuds av Näringslivskontoret att presentera sitt företag för andra företagare var Ulrika Johansson Kauppi från JKK AB. JKK Ab är ett Kalixbaserat företag som jobbar med HR och organisationsutveckling mot små och medelstora företag i Östra Norrbotten.

Vill du också göra en kort presentation av ditt företag under ett företagsmöte? Hör av dig Bo Häggroth Näringslivsstrateg på 070-115 33 56 eller naringsliv@overkalix.se

 

Publicerad 14 sep 2023 01:25
Senast uppdaterad 14 sep 2023 01:25