Barn & Utbildning
21 jul 2023

Skolstart läsåret 2023/2024

Måndagen den 21 augusti, klockan 08:00 börjar skolan igen efter sommaren.

  • Förskoleklass och årskurs 1-3 samlas på Åkerskolan
  • Årskurs 4-9 samlas på Strandskolan
  • Språkintroduktionen (SPRI) samlas i BIC-huset

Skolskjutsar

Skolan börjar alla dagar klockan 08:00. 

Den tidiga bussen avgår från skolan klockan 13:50 och den sena bussen klockan 15:15.
Fredagar avgår endast skolskjuts från skolan klockan 13:50. 
Tidtabeller hittar du på Länstrafikens hemsida, www.ltnbd.se 

Har du frågor om hur du, eller ditt barn, ska färdas till och från skolan är du välkommen att kontakta skolkontoret eller respektive skolskjutsentreprenör, som också kan informera dig om lämpliga hållplatser.

Elevernas skolkort från förra läsåret gäller även för detta läsår.

Gymnasieskola

Information till dig som ska börja gymnasiet

Kontakt

Ann-Helene Johansson

Administrativ handläggare grundskola och förskola

0926-740 92

Maria Carlsson

Rektor grundskola

0926-741 11 070-180 04 85

Kontakt

My Pahikka Aho

Rektor förskola/ Headmaster preeschool

0926-741 20 073-038 61 11

Maria Hjelm

Skolchef/ rektor gymnasium/ Vux/ SFI

070-327 41 10
Publicerad 21 jul 2023 11:19
Senast uppdaterad 21 jul 2023 11:41