Kommun & Politik
27 feb 2023

Kommunfullmäktige 27 februari 2023

Kommunfullmäktige sammanträder 27 februari 2023 klockan 14.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten att följa, antingen på direkt på plats eller online. Sammanträdet hålls i Överkalix Folkets Hus, Bulandsgatan 2, som även står för webbsändning och -utrustning.

Eftersom kommunfullmäktigesammanträdet sänds som direktsändning kan du inte se länkar till sammanträden i förväg, Länken läggs upp först när det aktuella mötet börjar. Däremot finns länken kvar att se på i efterhand, om du inte har tid under själva mötet, du hittar dem på Anslagstavlan.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer överkalixborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet.
Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Publicerad 21 feb 2023 01:50
Senast uppdaterad 02 jan 2024 02:16