Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Näringsliv

Näringsliv

Företagen i Överkalix kommun är viktiga. Tillsammans bidrar de till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen.

Företagen behövs om Överkalix kommun ska kunna fortsätta att utvecklas positivt. Därför ska den kommunala servicen till företagen kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet.

Prenumerera på Näringslivkontorets nyhetsbrev genom att klicka på länken och skicka oss ett mail till: naringsliv@overkalix.se