Beredskapsveckan 2023

Tema för beredskapsveckan 2023: Öva! Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39. Under veckan kommer ett antal aktiviter att genomföras, digitalt och på plats. Håll utkik längre fram om vilka aktiviteter som är aktuella för Överkalix.

Tema för Beredskapsveckan 2023: Öva!

Alla behöver öva för att stärka sin krisorganisation eller höja sin kunskap om effekterna av kris och krig. Exempelvis företag, politiker, samhällsviktiga verksamheter, lokalföreningar, frivilliga försvarsorganisationer och media. Men det är ovanligt att vi pratar om betydelsen av att allmänheten övar. Det vill vi ändra på under årets arbete med Beredskapsveckan. Därför är årets tema Öva!

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. 

Läs mer om beredskapsveckan på MSB:s hemsida https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/

Information

Plats Överkalix

Alla datum
  • 25/9 00:00 - 00:00
  • 26/9 00:00 - 00:00
  • 27/9 00:00 - 00:00
  • 28/9 00:00 - 00:00
  • 29/9 00:00 - 00:00
  • 30/9 00:00 - 00:00

Organisatör Överkalix kommun/MSB