Barn & Utbildning
04 Apr 2023

Vikarier sökes till skola och förskola

Vi är i stort behov av personer som kan vikariera inom skola och förskola som lärare, förskollärare, barnskötare och elevassistenter.

Vikariaten är oftast av kortare art (springvikarier) men kan också avse längre vik.
Kan du hjälpa oss?
Skicka i så fall din intresseanmälan per e-post till

  • rektor för förskoleklass och skola maria.carlsson@overkalix.se eller
  • rektor för förskola My.Pahikka-Aho@overkalix.se

Intresseanmälan ska innehålla: var du föredrar att vikariera, utbildning och dina kontaktuppgifter (mobil, e-post).

ÖVERKALIX KOMMUN
Barn- och Utbildningsutskottet

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36