Översätt/ Translate

Vi har inte någon inbyggd funktion för översättning till andra språk. Istället kan du använda en extern översättningstjänst. We don't have an embedded feature for translation to other languages. You can use an external translator service instead.

Om du, som besökare på vår sida, använder en sådan funktion, kan ditt besök komma att spåras av den externa leverantören. Det är inget vi kan påverka, då det inte är vår tjänst.

If you, as a visitor on our page, use one of these features, your visit could be traced by the external provider. There's nothing we can do about it, as it's not our service.

Översätt

Så här gör du för att översätta informationen på overkalix.se till ett annat språk:

  1. Kopiera texten som du vill översätta från vår webbsida.
  2. Gå till önskad översättningssida och klistra in texten.

Translate

How to translate the information on overkalix.se into another language:

  1. Copy the text you want translated from our web page.
  2. Go to the external translation web page and paste the text. 

Externa sidor/ External pages

Förslag på översättningstjänster./ Suggestions of translator services.

Google Översätt 

Bing Translator 

Microsoft Translator - har även en app till mobilen/ also has a mobile/cell phone app

Bild av jordglob.
Foto: Pexels