Barn & Utbildning
31 Mar 2023

Hej vuxen - om våld i unga relationer

Hej vuxen - en serie digitala föreläsningar för vuxna nära barn som arrangeras av Folkhälsoråd Östra Norrbotten där Överkalix ingår.

Vi välkomnar alla vuxna som finns i barn och ungas närhet till en kostnadsfri digital föreläsning. Vad räknas som våld? Tecken på utsatthet. Inspelad föreläsning, finns tillgänglig från 21 mars 2023.

Denna gång föreläser Erika om våld i unga relationer. Föreläsningen lyfter bland annat varningssignaler, tecken på utsatthet och vad du som vuxen kan göra för att stötta och prata om relationer. Erika och Anki företräder föreningarna; Kvinnojouren Athena i Övertorneå och Överkalix samt Kalix Kvinno- och tjejjour som arbetar för kvinnor och barns rättigheter och frigörelse och mot mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer.

Du kan när du vill se föreläsningen här på sidan.

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36