Water and wastwater

Överkalix Municipality is responsible for the public water and wastewater treatment plant that covers both the central area and many of the villages in the municipality.

Bild av karaff med vatten.
Foto: Pexels

Contact

Mikael Larsson

Driftschef VA/Fastighetsskötsel

0926 - 740 45

Driftsfrågor kommunalt VA

Jennifer Henriksson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0926-740 25

Tillståndsfrågor