Kommun & Politik
27 Feb 2023

Kommunfullmäktige 27 februari

Kommunfullmäktige sammanträder 27 februari klockan 14.00. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten att följa, antingen på direkt på plats eller online. Sammanträdet hålls i Överkalix Folkets Hus, Bulandsgatan 2, som även står för webbsändning och -utrustning.

Eftersom kommunfullmäktigesammanträdet sänds som direktsändning kan du inte se länkar till sammanträden i förväg, Länken läggs upp först när det aktuella mötet börjar. Däremot finns länken kvar att se på i efterhand, om du inte har tid under själva mötet, du hittar dem på Anslagstavlan.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer överkalixborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet.
Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36