Näringsliv & Företag
05 May 2023

Stöd för natur och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

Nu finns det stöd att söka & kostnadsfri rådgivning från Skogsstyrelsens stöd ”natur och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen” (Nokås). Som företag eller förening i Överkalix kan du få hjälp från Näringslivskontoret med att söka detta eller andra stöd.

Åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv kan du få ekonomiskt stöd för att genomföra. Anmäl intresse om kostnadsfri rådgivning för att söka ekonomiskt stöd (Nokås) på Skogsstyrelsen.

 

Stödet kan sökas av markägare, föreningar, privatpersoner, kommuner och bolag. Åtgärderna kan utföra som eget arbete och eller som köpta tjänster.

 

Vill du som företag eller förening få hjälp med att söka stödet så vänd dig till Överkalix kommuns Näringslivskontor som hjälper dig med hela processen.

 

Exempel på åtgärder:

  • Gynna och utveckla naturvärden i dina frivilligt avsatta områden
  • Hägna värdefull lövskog
  • Skapa brynmiljöer mot öppen mark
  • Åtgärda vandringshinder i vattendrag, exempelvis byta en vägtrumma mot en valvbåge.
  • Röja, rensa upp, spånga och märka stig eller vandringsled
  • Sätta upp skyltar och ordna rastplatser för friluftslivet

 

På Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/ hittar du fler exempel på fler åtgärder. Om du vill anmäla intresse för rådgivning gör du det lättast på hemsidan genom att fylla i formuläret och skicka in. En rådgivare kommer då att återkomma till dig. I annat fall kan du kontakta någon av nedan kontaktpersoner.

 

Norra Norrbotten

Lena Wiss, telefon: 0978-746 86 lena.wiss@skogsstyrelsen.se

Jonatan Sandberg, telefon: 0923-699 72 jonatan.sandberg@skogsstyrelsen.se

Näringslivskontoret

För hjälp med ansökan kontakt Överkalix kommuns Näringslivskontor Bo Häggroth,  telefon 070-115 33 56 bo.haggroth@overkalix.se

 

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36