Boende & Miljö
17 Apr 2023

Placera sopkärlen rätt

Vi från renhållningen ser att fler och fler placerar sina kärl alldeles för nära varandra i samband med att de ställs ut för tömning. Detta innebär att vi får svårt att tömma dessa under turen.

Chauffören har inte möjlighet att stanna och justera avståndet mellan kärlen för att kunna tömma dem. Vid fall där kärlen står för tätt, kan det bli så att de inte töms under turen.

Hjälp oss att utföra tömningarna på ett bra sätt genom att följa anvisningarna!

 • När du ställer ut ditt sopkärl för tömning bör kärlet placeras ca 1,5 meter in från vägkanten.
  Då kan sopbilen tömma kärlet utan att tvingas stå ute på vägbanan och vara ett hinder för övrig trafik. När snön kommer är kärlet inte heller ett hinder för plogningen.
 • Kärlen bör stå plant och i jämnhöjd med vägbanan.
  Det blir lättare att greppa med bilens kärllyft då bilen inte klarar stora nivåskillnader.
  Tänk också på att skotta bort snön innan du ställer ut kärlet, annars är det lätt att kärlet vickar omkull när det ställs ned efter tömningen.
 • När du ställer ut sopkärlen, ställ kärlen med ca 0,5 meters mellanrum.
  Vänd soptunnorna så att handtaget är vänt bort från vägen/gatan, annars kan inte sopbilens arm greppa tag i kärlet.
 • Sopkärlen får inte fyllas så att locket inte går att stänga helt!
  Är kärlen för fulla är de svåra att tömma och det kan lätt ramla sopor på marken utanför. Vi ber dig därför att se till att locket är stängt. Om ditt kärl är så fullt att locket är öppet kan det innebära att vi ej tömmer det!
Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36