Boende & Miljö
20 Apr 2023

Hämtning av grovsopor 2023

Hämtning av grovsopor kommer att ske under vecka 21 (måndag 22 maj-fredag 26 maj) 2023.

Vi vill att ni ställer ut ert avfall senast måndag den 22 maj kl. 06:30, oavsett er ordinarie hämtningsdag för hushållsavfall.
Låt det stå ute tills vi hämtat det!
Vi hämtar under veckan och ej nödvändigtvis vid ordinarie hämtningsdag.

Vad är grovsopor?

Grovsopor är större föremål från hushållets avfall som inte uppstår dagligen och som är för skrymmande för att rymmas i det vanliga sopkärlet. Det kan exempelvis vara möbler, barnvagnar, cyklar, med mera.

Hur ska vi göra?

  • Grovsopor får vara högst tre kollin.
    Allt skall vara väl förpackat och tydligt märkt med ”Grovsopor”.
    Tänk på att inte ha för tunga kollin, max 30 kg/kolli.
  • Som grovsopor räknas inte vitvaror, elektronik, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar som skall till återvinning eller rent hushållsavfall (dessa fraktioner hämtas ej under grovsopehämtningen).
  • Ställ fram avfallet på den plats där sopbilen normalt stannar.
  • Placera inte avfallet så att det utgör något hinder för trafiken, skymmer sikten eller hindrar tömningen av ert sopkärl.
  • Större avfall såsom vitvaror, återanvändningsbara möbler, med mera, kan du själv lämna till Furunäsets Miljöcentral.
  • Elektriska produkter, farligt avfall, batterier och liknande, som tjänat ut ska även lämnas till Furunäsets Miljöcentral.

Observera!

På grund av grovsopehämtningen har vi stängt på Furunäsets Miljöcentral hela vecka 21 (måndag 22 maj-fredag 26 maj)!

Ordinarie öppettider

Furunäsets Miljöcentrals ordinarie öppettider är helgfria måndagar och tisdagar klockan 12:00-15:30, onsdagar har vi stängt, torsdagar öppet klockan 12:00-18:30 samt fredagar klockan 12:00-15:00.
Telefon till miljöcentralen är 070-547 40 33.

Överkalix kommun
Renhållningen

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36