Boende & Miljö
25 Apr 2023

Bygglov till sommaren?

Om du har planer på att bygga ut, bygga om eller bygga till under sommaren, måste du skicka in din bygglovsansökan så vi har fått in den till oss senast 30 april.

Bygglovsärenden har en handläggningstid på ca 8-10 veckor, så för att ditt ärende ska hinna komma med under sista beslutande nämndssammanträde innan midsommar måste vi ha fått in din ansökan, komplett med eventuella ritningar, kartor och andra bilagor senast den 30 april.

Observera att om du tänkt bygga i närheten av vatten behöver du även ansöka om strandskyddsdispens hos miljökontoret! 

Under sommaren hanteras inga bygglovsärenden, då det är semestertider.

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36