Boende & Miljö
24 Apr 2023

Beslut om lokal trafikföreskrift om sänkt hastighet längs Bulandsgatan

Överkalix kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punk 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).

1 § På Bulandsgatan, mellan 20 meter väster om väg 796 och parkeringsplats söder om strandskolan (se röd markering på bifogad karta), får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/h.

Här kan du läsa föreskriften i sin helhet: Transportstyrelsen

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36