Kultur & Fritid
07 Mar 2023

Utevinteraktiviter runt om i Överkalix 2023

Vinteraktiviter som arrangeras av föreningar med stöd av Näringslivskontoret Överkalix kommun som nu finns att ta del av. Aktiviteterna ordnas av föreningar och varierar beroende på plats och arrangör, men här finns allt från gemensamma promenader, skidspår och grillplatser.

I följande byar och platser finns bland annat leder, skidspår och grillplatser öppna för besök. 

I Allsån finns en led för skidor, spark och promenader från Allsåns byastuga till Råbergskojan, en sträcka på cirka 4 kilometer. Råbergskojan ägs av byaföreningen och är öppen för alla boende i byn.

I Gyljen drar Brukets byaförening ett elljusspår för skidor i byn, med start vid gamla skolan. I byn finns också skoter- och promenadleder till vindskydd med

I Jockfall startas en aktivitetsgrupp till alla byns äldre som ordnar gemensamma promenader två dagar i veckan för att tillsammans stötta varandra till ett friskare mående. Dag och tid kommer att sättas upp på anslagstavlan på byn. Arrangör Jockfalls intresseförening grillplats och ved som ligger placerade runt Sandsjärvträsket.

I Lansån finns skidspår som kan nyttjas för alla åldrar. Spårlängderna är från 3 kilometer till 9 kilometer. Spåren är lättåkta för att passa både yngre och äldre, öppna för alla som vill åka. Spåren börjar i byn och går söderut över ängar och efter en kraftlinje, gör en slinga runt marsudden för att sedan gå vidare efter kraftlinjen till SCA-kojan vid Bönälvsbron och tillbaka. Spåren sköts av Lansåns bya- och intresseförening.

I Lansjärv finns ett uppkört skidspår runt sjön, samt vintergångbana över sjön för de som inte åker skidor utan vill komma ut med spark eller promenera. Lansjärvs Folkets husförening kör upp och sköter spåren.

I Lomträsk finns ett skidspår runt sjön Lomträsk och dess närhet. Spåret är öppet för alla och lätta att nå för både boende och besökare. Med spåren vill Byagemenskapen göra det lätt att komma ut och röra på sig, visa upp den fina naturen i byn och byns charm från sjösidan.

Nybyns Intresseförening anlägger ett skidspår i byn med start vid byabastun vid älven. Spåret är öppet för alla och aktuell information om spåret finns tillgängligt i föreningens Facebookgrupp.

I Svartbyn finns ett elljusspår för skidor cirka tre kilometer långt. Det är Svartbyns intresseförening som sköter skidspåret och aktuell information finns på facebooksidan Svartbyns skidspår. 

Tjärnen vid Rivojärv, cirka tre kilometer ovanför Ansvar mot Korpilombolo, här finns en kåta öppen för allmänheten. Norrskenets skoterklubb underhåller skoterleden dit.

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36