Familj, stöd & omsorg
23 Mar 2023

Fel åtgärdat - hemtjänstens trygghetslarm åter i drift

Felet som kommunens larmleverantör Careium hade är åtgärdat

Uppdaterat 230324: Sedan kvällen 230323 är driftstörningen åtgärdad och trygghetslarmen är åter i drift.

Leverantören upplever just nu ett högt tryck i larmcentralen där många provlarm kommer in. De uppmanar därför att undvika provlarm i högsta möjliga mån, detta för att vi ska kunna hantera skarpa inkommande larm i första hand.

230323: Hemtjänsten arbetar i nuläge med att kontakta samt göra extra besök hos kunder som inte har dagliga besök av hemtjänsten. För att minska belastningen på leverantören, uppmanas de som har trygghetslarm att undvika att provlarma i nuläget.

Om man är i behov av akut hjälp kontaktar man 112.

Vi uppdaterar löpande information om läget.

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36