Boende & Miljö
15 Feb 2023

Resultatet av våtmarksprojektet redovisades

Under tisdagskvällen 13 februari samlades ett trettiotal överkalixbor i Jockfall, på Restaurang Jockfall Turist och Konferens. De fick ta del av vad som kommit fram i det våtmarksprojekt som pågått under 2022.

Redovisningen av förstudien

Utredning av tre potentiella våtmarksområden i Överkalix kommun genomfördes i restaurangen i Jockfall. Peter Lundström, ekolog och naturvårdskonsult är den som genomfört förstudien och som höll i redovisningen.
Det var några byaföreningar som tog initiativet till projektet i samverkan med Överkalix kommun. Förstudiens syfte har varit att se på förutsättningarna för, och nyttan med, att återställa tre våtmarker, dels i Lavasjärv vid Södra Sandsjärv, dels i Grundträsket vid Västra Posjärv och dels vid Lomträsk sjö vid Lomträsk. Alla tre har tidigare varit utdikade för att skapa slåtter- och betesmark under perioden 1850-1930 talet.

Resultatet 


Resultatet av förstudien visar på miljövinster genom minskade koldioxidutsläpp vid ett återställande av våtmarkerna. Det finns också goda förutsättningar att öka möjligheterna för friluftsliv och rekreation genom att anlägga leder, rastplatser, fågeltorn etc vid våtmarkerna och även att restaurera sträckor av vattendrag efter flottning.
Rapporten presenterar två åtgärdsförlag för var och en av de tre våtmarkerna. Innan några åtgärder eventuellt kan genomföras måste byarna hålla möten med markägarna. Förstudien i sin helhet kan beställas av Bo Häggroth på kommunens Näringslivskontor, bo.haggroth@overkalix.se eller 070-115 33 56.

ett antal personer sitter ner och lyssnar på en redovisning
Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36