Familj, stöd & omsorg
01 Feb 2023

Nattillsyn genom trygghetskamera inom hemtjänsten

Överkalix kommun inför nattillsyn genom trygghetskamera inom hemtjänsten. Nattillsyn via en trygghetskamera kommer att vara förstahandsalternativet när någon blir beviljad tillsyn i sitt hem nattetid. Det innebär att personal tittar till dig som har trygghetskamera via kameran istället för att hemtjänstpersonal kommer hem till dig på natten. Behöver du annat stöd på natten än bara tillsyn så kommer hemtjänstens nattpersonal att komma hem till dig istället.

Därför inför vi trygghetskamera


En trygghetskamera gör det möjligt för oss att titta till dig på natten utan att störa eller väcka. Du kan sova tryggt och vakna utvilad. Vi inför nattillsyn via trygghetskamera framför allt för att öka trygghet och välmående för dig som enskild och dina närstående.
Vi jobbar för dig
Nattillsyn via trygghetskamera är ett av flera utvecklingsområden inom äldreomsorgen där våra mål är en ökad trygghet, jämställdhet, självständighet och delaktighet för våra målgrupper.

 

Har du frågor:


Har du behov av nattillsyn, vänd dig till biståndshandläggare på 0926–74000.
Har du frågor om trygghetskamera, vänd dig till enhetschef på hemtjänst på 0926–74000

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36