Familj, stöd & omsorg
24 Feb 2023

Länsstyrelsen söker begravningsombud

Länsstyrelsen söker nytt begravningsombud i Överkalix kommun

Länsstyrelsen ska förordna ett begravningsombud att granska hur
församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska
kyrkan.
Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun.
Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad
person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom
ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner,
livsåskådningar och begravningsseder.


Överkalix kommun, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt
livsåskådningsorganisationer som är verksamma i Överkalix kommun får
tillfälle att senast den 31 mars 2023 skicka in skriftligt motiverade
förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.


För upplysning om hur ett förslag lämnas och ett begravningsombuds
uppgifter, m.m. se länsstyrelsens webbplats
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/livshandelser/begravningar.
html

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36