Familj, stöd & omsorg
04 Jan 2023

Avgifter inom kommunens vård och omsorg 2023

Aktuella avgifter för vård och omsorg i Överkalix kommun 2023

Avgifter inom socialförvaltningen 2023för mer information på kommunens hemsida, Avgifter 2023

Hemtjänst Från och med 1 januari går Överkalix kommun över till en nivå-avgift enligt nedan

Insats

Nivå 1 – upp till 5 timmar

Nivå 2 upp till 11 timmar

Nivå 3 – upp till 20 timmar

Nivå 4 - över 20 timmar

Omsorgsinsats, serviceinsats, avlösning samt tillsyn

400 kronor i månaden

800 kronor i månaden

1 850 kronor i månaden

2 359 kronor i månaden

Kostnad för insatser som ni som bor hemma kan ha utöver avgift för omsorg, tillsyn och service:

Insats

Avgift

Måltider per portion

59 kronor

Trygghetslarm per månad

274 kronor

Trygghetslarm, tillägg för make/maka/sambo, per månad

50 kronor

GPS-larm per månad

310 kronor

Hemsjukvård/korttidsvård m m.

Från 2023 försvinner den avgiftsbefrielse ni som är över 85 år har haft. Om ni har nått maxavgift på hemtjänst kommer ni inte få någon höjning av avgiften. En ny avgift för läkemedelsskåp tillkommer.

Insats

Avgift

Hemsjukvårdsavgift kronor per månad

330 kronor/månad

Hembesök kronor per besök

362 kronor/besök

Läkemedelsskåp kronor per månad

25 kronor

Korttidsplats avgift vård per dygn

88 kronor

Korttidsplats avgift måltider per dygn

128 kronor

Korttidsplats i avvaktan på särskilt boende; hyra tillkommer

(50% reducering om det avser delat rum)

Faktisk hyra

Måltidsavgift daglig verksamhet, kronor per måltid

59 kronor

Särskilt boende

Tillkommer ny avgift för sänglinne och badlakan. Ni betalar även en avgift för förbrukningsartiklar (kam, tvål, schampo, tvättlappar m.m.) om 150 kronor per månad. Tidigare har denna kostnad räknats av som ett individuellt avdrag.

Insats

Avgift

Vård- och omsorgsavgift per månad

2 423 kronor

Avgift måltider

3 856 kronor

Avgift förbrukningsartiklar, kronor per månad

150 kronor

Avgift sänglinne, badlakan, kronor per månad, endast Tallviksgården

150 kronor

       
       

 

Published 09 May 2023 12:49
Last updated 21 Aug 2023 10:36