Serviceportal

Vy över Jockfall

Välkommen till serviceportalen för landsbygden! Vi erbjuder stöd och service till invånare, föreningar och företag i byarna utanför centralorten. Här finner du den information och hjälp du behöver i allt från projektstöd till grävtillstånd.

Varuhemsändning & Servicetur

Handlingstur för dig som bor utanför centralorten. Du kan även beställa varor som levereras hem till dig.

Felanmälan

När du behöver göra en felanmälan angående kommunalt vatten, avlopp, fjärrvärme, kommunala fastigheter eller vägar och vägbelysning.

Näringsliv

I Överkalix är det lätt och trivsamt att driva företag.

Miljökontoret

För information och råd till allmänheten och verksamhetsutövare angående miljö- och hälsoskydd.

Bredband till byn

Överkalix Kommun bygger ut snabbt bredband på landsbygden med egna medel.

E-tjänster

Samlingsplats för kommunens e-tjänster.

Medborgarinitiativ

Lämna förslag till kommunens politiker.

Kommunal service

Översiktsplan, detaljplan, bygglov, kommunalt vatten och avlopp m.m.

Energi- och klimatrådgivning

För privatpersoner, små och medelstora företag samt organisationer.

Trygghet och hälsa

Överkalix kommun ska vara en trygg plats att bo, vistas och driva verksamhet i.

Miljö- och upprustningsbidrag

Pengar till trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten.

Barn och utbildning

Information om förskola, skola, vuxenutbildning m.m.

Föreningsrådet

Föreningsrådet är ett samlingsforum för alla föreningar i Överkalix.

Kontakt med näringslivskontoret

För landsbygdsfrågor.

Naturkartan

I våra byar finns alla möjlighet till ett rikt friluftsliv, under alla årstider!

Länstrafiken Norrbotten

Hitta bussförbindelser.

Föreningsgalan

En gala där vi hyllar kommunens byar och föreningar!