Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kontakta Överkalix kommun

Kontakta Överkalix kommun

Kommunförvaltningen och kommunens växel har öppet alla vardagar. Kommunledning, chefer och tjänstemän går också att nå via direktnummer eller e-post. Felanmälan kan du även göra här.