Stöd till föreningar

Vy över Grelsbyn
Föreningsstöd

Föreningsstöd Stöd i form av ekonomiskt bidrag, tillgång till lokal eller annan form av stöd kan ges till allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.
Läs mer på Överkalix kommuns webbplats.

Miljö- och upprustningsbidrag

Kommunstyrelsen i Överkalix Kommun har beslutat att avsätta pengar till trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten i form av ett miljö- och upprustningsbidrag. Läs mer på Överkalix kommuns webbplats.

Leader Polaris

Genom Leader Polaris kan du får ekonomiskt stöd till projektet, kontakter och coaching för att komma vidare med din projektidé. Stöd kan sökas av alla typer av organisationer.
Läs mer.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. Det gemensamma är att projekten är av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Läs mer.

Projektstöd Region Norrbotten

Projektstöd Region Norrbotten finansierar projekt som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt i länet.
Läs mer.

Boverket

Boverket erbjuder en rad olika investerings- och utvecklingsbidrag för lokaler, hus och bostäder.
Läs mer.

Lokala naturvårdsinsatsen (LONA)

LONA erbjuder bidrag inom naturvård, friluftsliv, folkhälsa, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.
Läs mer.