Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningsstöd

Föreningsstöd

Stöd i form av ekonomiskt bidrag, tillgång till lokal eller annat form av stöd kan ges till allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.