Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Miljö- och upprustningsbidrag

Miljö- och upprustningsbidrag

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har beslutat att avsätta pengar till trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten i form av ett miljö- och upprustningsbidrag.