Överkalix företagssupport covid-19

Överkalix företagssupport covid-19

Flera företag i Överkalix drabbas hårt ekonomiskt på grund av Coronaviruset (covid-19). Mycket står på spel. Varje företag och arbetstillfälle som försvinner gör det svårare för kommunen att värna servicen, skolan, vården, omsorgen m.m.

Om du som företagare upplever svårigheter p.g.a. av Corona ska du inte tveka att söka stöd och hjälp. Överkalix företagssupport covid-19 är till för dig!

På denna sida finns viktig information och kontaktuppgifter. Här finns frågor och svar (FAQ), länkar till myndigheter och instanser som ansvarar för information och tillämpning av stödinsatser samt senaste nytt gällande stöd och hjälp till företag som påverkas av Corona.

Information till företag

Omställningsstöd 2021

Alla juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige har rätt till omställningsstödet oberoende av i vilken företagsform näringsverksamheten bedrivs i eller vilken bransch näringsverksamheten avser.

Omställningsstödet är ett stöd till företag (se ovan) vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. Stödet går att söka från den 25 februari till och med den 30 april 2021. Läs mer på skatteverket.se

Regeringen har föreslagit att lägga till även mars och april 2021 som nya perioder som företag kan söka omställningsstöd för. Läs mer på regeringen.se

 

Särskilt omsättningsstöd 2021

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Du som är enskild näringsidkare kommer även kunna ansöka om omställningsstödet som Skatteverket hanterar för stödperioderna augusti 2020 till februari 2021. Det finns även ett förslag på ett omsättningsstöd för handelsbolag och kommanditbolag. Läs mer här.

Obs! Skrolla ner på sidan till rubriken ”Särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag”

Läs mer, regeringens information

 

Korttidspermitteringar 2021

Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. Regeringen har aviserat att den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Det är först då som alla förutsättningar för stödet finns på plats och Tillväxtverket kan slutföra arbetet med att anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet. Läs mer 

 

Anstånd med skatteinbetalningar

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan också medges för årsmoms (en period) som redovisas under 27 december 2019 – 17 januari 2022. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år. Läs mer

Företagsjouren är verksam i Norr- och Västerbotten och kan bidra med kostnadsfri och sekretessbelagd rådgivning utifrån företagets behov.

När ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen och för att företaget ska kunna leva vidare och utvecklas. Företagsjouren kan bidra med rådgivning utifrån företagets behov.

De insatser Företagsjouren kan kan erbjuda är bland annat:

 • Telefonrådgivning
 • Personlig rådgivning av lokal rekonstruktör/ rådgivare
 • Specialistkonsulter inom finans, juridik samt revision/ bokföring


För mer information, kontakta Företagsjouren, telefon 0920-20 18 65

Kontaktuppgifter och mer information om Företagsjouren

På Svensk Handels hemsida finns riktlinjer och material som informerar om vad man bör tänka på nu när corona-pandemin sprider sig i samhället.

Ni hittar information och allt material här

I pdferna nedan finns riktlinjen i dess helhet och även specifik information gällande Black Friday och julhelgerna.

En gemensam riktlinje för handeln (pdf)

Så här undviker du trängsel i butik under Black Friday och julhandeln (pdf)

Corona-viruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot företag här i Norrbotten. För att mildra effekterna av situationen har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet.

Läs mer om Region Norrbottens stöd till företagen

Från och med den 10 januari gäller den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. 

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Almi Nord erbjuder Brygglån

Brygglån erbjuds till små och medelstora företag i Överkalix (med färre än 250 anställda) där finansieringsbehov uppstått på grund av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Företagare i Överkalix kan kontakta Johanna på Almi Nord:

Johanna Sjögren
0920-379 09
073-151 21 66
johanna.sjogren@almi.se

All kontakt med Almi Nord är kostnadsfritt och konfidentiellt.

Läs mer om Brygglån

Företagsakuten – garantiprogram för företag

Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Läs mer om Företagsakuten

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat. Kontakta din lokal bank för vidare hantering.

Läs mer hos Riksbanken

Behöver du finansiering till ditt företag?

Verksamt har samlat offentliga finansieringsstöd och information om vad som är bra att tänka på när du söker finansiering på sidan Söka finansiering.

Till sidan Söka finansiering

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Läs regeringens samlade information 

Varje dag och vecka ges rapporter om hur läget i länet ser ut med anledning av coronapademin.

Länsstyrelsen Norrbotten

Region Norrbotten

 

Länkar till mer information hos andra myndigheter/aktörer

 • Verksamt.se
  Här samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.
 • Företagarna
  Organisationen Företagarna har samlat artiklar om hur Coronaviruset påverkar svenska småföretagare
 • Svenskt Näringsliv
  Samlad information till dig som företagare.
 • Livsmedelsverket
  Frågor och svar till konsumenter och livsmedelsföretag

Kontakta Överkalix företagssupport

Om du har frågor, saknar något på denna sida eller om du har förslag till förbättringar kontakta företagssupporten. Med din hjälp kan supporten utvecklas utifrån företagens behov.

All kontakt med supporten är kostnadsfritt och konfidentiellt. Vi återkommer med svar så snart som möjligt.

Fyll i formuläret nedan