Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Näringsliv

Näringsliv

Företagen i Överkalix kommun är viktiga. Tillsammans bidrar de till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen. Det behövs om kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt. Därför ska den kommunala servicen till företagen kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet.

Näringslivskontoret bjuder in till möte Regionen som berättar om företagsstöd.

 

Julfrukost 18 december

Onsdag 18 december bjuder Näringslivskontoret in till julfrukost på temat Skogsmässa i Överkalix 2020.

Kl: 7.30 på Tjers gästgiveri.

Anmälan senast 13/12 till naringsliv@overkalix.se eller 070-1153356

 

Ta del av varningslistan

Varningslistan varnar dig för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!

Varningslista för oseriösa företag - kolla här först!

Test - MIRROR-web01