Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Näringsliv

Näringsliv

Du som är företagare är viktig och bidrar till att skapa arbetstillfällen. Det behövs om kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt.

Näringslivskontoret hjälper företagare i frågor rörande kommunen och andra myndigheter. Som kommun har vi ett brett nätverk för att kunna lotsa vidare och stötta dig i dina kontakter med finansiärer, andra företag och myndigheter.

För att attrahera och behålla människor vill vi skapa bra förutsättningar för näringslivet. Näringslivskontoret arbetar för att Överkalix ska vara attraktivt för företag, besökare och boende.

Vi kan hjälpa dig att förverkliga dina utvecklingsplaner genom att agera möjliggörare och dörröppnare.

Några exempel på näringslivskontorets verksamhet: 

  • Vi visar vägen till olika nätverk, projekt och andra aktörer
  • Förmedlar kontakter när det gäller finansieringsfrågor och företagsstöd
  • Hjälper till med kontakter gällande företagsstart och affärutveckling
  • Lotsar företag när det gäller mark- och lokalfrågor
  • Informerar om EU:s strukturfondsfrågor och program
  • Identifierar och utvecklar nya möjligheter för kommunen
  • Varumärkesarbete

Har du synpunkter som berör näringslivskontoret?

Använd vårt formulär eller kontakta näringslivschefen direkt. Kontaktuppgifter finns under fliken kontakt.

Dina synpunkter kommer att skickas till näringslivskontoret.

Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).