Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nyheter från skolan

Nyheter från skolan

Här lägger vi inbjudningar till föräldramöten och andra aktuella nyheter. Du kan enkelt se om det är/ har varit någonting som berör "din klass" eller hela skolan.