Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Språkintroduktion och Individuellt alternativ

Språkintroduktion och Individuellt alternativ

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-18 år gammal. Här läser du svenska, men andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan också ingå. Individuellt alternativ vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationella yrkesprogram på gymnasieskolan.