Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Särskilt stöd

Särskilt stöd

Vi vill att barnen ska få en bra grund att stå på, att de blir trygga och självständiga med förmåga till empati. Värdegrunden går som en röd tråd genom verksamheten.