Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Att gå på förskolan

Att gå på förskolan

Att börja på förskolan innebär stora förändringar för ett barn. Så här går inskolningen till, samt lite annan information som du som vårdnadshavare behöver känna till.