Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Viktigt att vara källkritisk

Varje dag sprids och delas stora mängder information. Särskilt nu under corona-pandemin. Det här ställer krav på oss som tar del av informationen och kanske vill dela den vidare på till exempel sociala medier. Vad är egentligen sant och vad är falskt?

Publicerad: 11 december 2020