Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vecka fri från våld

Nu genomförs Vecka fri från våld som uppmärksammar våld i nära relationer. Under veckan kommer ”klädstreck” med citat från våldsutsatta att finnas uppsatta på olika platser, och digitala föreläsningar för alla.

Publicerad: 22 november 2021