Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Välkommen till Pep-dagen 18 september

Kom och prova på olika aktiviteter under Fritidsbankens Pep-Dag söndag 18 september! Pep-Dagen är en aktivitetsdag fylld av rörelseglädje för barn och unga med målet att inspirera och sprida kunskap kring rörelse och hälsosamma matvanor.

Publicerad: 15 september 2022