Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vaccination inom äldreomsorgen påbörjad

Den 12 januari 2021 har vi påbörjat vaccineringen av de första brukarna inom särskilt boende i Överkalix. Nästa vecka kommer enligt planering alla inom särskilt boende att vara vaccinerade med dos 1 av 2.

Publicerad: 14 januari 2021