Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Undvik att besöka våra äldreboenden

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att smitta inte kommer in vid något av våra särskilda boenden för äldre. Nu gäller också lokala restriktioner som innebär att man ska undvika att besöka dessa boenden.

Publicerad: 12 november 2020